B. Wahlströms Ungdomsböcker

 

Detta är ett påbörjat projekt och hade inte varit möjligt utan Torsten Söderström´s hjälp.

Vi planerar att försöka lista de 3328 numren här med framsidor och info.

Vår strävan är att avbilda originalupplagan, men ibland har det inte varit möjligt utan

avbildningen gäller en senare upplaga, som naturligtvis kan vara identisk med originalupplagan.

Tryckåret gäller alltid originalupplagan även om bilden inte är det .

Om flera årsangivelser finns är det frågan om senare upplagor.

 

Jag lägger in framsidorna allt eftersom vi får tag på nya som vi ej avbildat tidigare.

Om du har någon av böckerna som vi saknar framsida på så är vi mycket tacksamma

Om du skannar eller fotograferar den/dem och mailar den/dem till mig.

patrik@serielagret.se

 

Detta projekt kommer att ta tid, men den som väntar på nåt gott…

 

Jag har nu lagt ut alla framsidor vi har från nummer 1 - 3328

(Denna sidan är senast ändrad den 3 februari 2018)

 

B. Wahlströms Ungdomsböcker

1-500___501-1000___1001-1500___1501-2000___2001-2500___2501-3000___3001-

 

 

 

 

Tillbaka till Serielagrets första sida


 

Klicka in till: https://www.tosso.fi/bwub/wahl.htm

För en fullständig lista (utan framsidor) .