B. Wahlströms Ungdomsböcker

 

Detta är ett påbörjat projekt och hade inte varit möjligt utan Torsten Söderström´s hjälp.

Vi planerar att försöka lista de 3328 numren här med framsidor och info.

Vår strävan är att avbilda originalupplagan, men ibland har det inte varit möjligt utan

avbildningen gäller en senare upplaga, som naturligtvis kan vara identisk med originalupplagan.

Tryckåret gäller alltid originalupplagan även om bilden inte är det .

Om flera årsangivelser finns är det frågan om senare upplagor.

 

Jag lägger in framsidorna allt eftersom

tid finns för mig att ordna dem till listan.

Detta projekt kommer att ta tid, men den som väntar på nåt gott…

Jag har fått samtliga framsidor upp till nummer 3000 av Torsten.

Bearbetningen av dessa pågår.

Jag har hittills lagt ut framsidor till nummer 2260  (den 6 aug 2017)

 

B. Wahlströms Ungdomsböcker

1-500___501-1000___1001-1500___1501-2000___2001-2500___2501-3000___3001-

 

 

 

 

Tillbaka till Serielagrets första sida


 

Klicka in till: http://www.surfnet.fi/~tosso/bwub/wahl.htm

För en fullständig lista (utan framsidor) .